banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

Chứng chỉ IC3 là gì?

1. IC3 là gì?
IC3: The Internet and Computing Core Certification là chứng nhận quốc tế về sử dụng máy tính và Internet cơ bản Certiport sáng tạo. Bài thi đề cập đến những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất về công nghệ số mà ai cũng cần phải biết.Bài thi IC3 được thiết kế trên 25 ngôn ngữ khác nhau. Tại Việt Nam, thí sinh có thể lựa chọn 1 trong 2 ngôn ngữ: tiếng Anh hoặc tiếng Việt để thực hiện bài thi này.
mẫu chứng chỉ IC3

 2. Thời gian làm bài thi
Mỗi bài thi 45 phút
3. Nội dung các bài thi
*Máy tính căn bản (Computing Fundamentals)
 Phần cứng
 • Hiểu biết cơ bản về các loại máy tính khác nhau.
 •  Các thành phần chính cấu thành máy tính và chức năng của chúng, các thiết bị ngoại vi của máy tính hay các thiết bị nhập xuất dữ liệu chẳng hạn như máy in, máy ảnh, máy scan hay bộ điều khiển trò chơi.
 •  Biết cách làm thế nào để duy trì hoạt động ổn định của máy tính, bảo vệ máy tính khỏi sự hỏng hóc và cách giải quyết các vấn đề thông thường liên quan đến phần cứng.
 Phần mềm
 •  Hiểu được phần mềm và phần cứng tương tác như thế nào khi chúng làm việc, những nguyên tắc chung của việc xây dựng, nâng cấp và phát triển phần mềm.
 • Nhận biết các loại phần mềm phổ biến khác nhau, cách thức cài đặt, nâng cấp hay xử lý các lỗi thường gặp của phần mềm.
 Sử dụng các hệ điều hành
 •  Hiểu biết cơ bản như thế nào là một hệ điều hành, cách thức hoạt động, sử dụng và quản lý hệ điều hành như thế nào.
 •  Các loại hệ điều hành phổ biến và tính năng của chúng.
 *Các ứng dụng chủ chốt (Key Applications)
  Các chức năng chương trình chung
 •  Hiểu biết cơ bản về những ứng dụng thông dụng cũng như cách sử dụng chúng để hoàn thành công việc của mình.
 • Cách khởi động, thoát khỏi một ứng dụng, thay đổi giao diện.
 • Cách thực hiện các chức năng phổ biến về quản lý tập tin, chỉnh sửa và định dạng, in ấn và xuất bản tài liệu.
 Phần mềm Microsoft Word
 • Phần này tập trung vào các yếu tố cấu thành nên một văn bản được tổ chức tốt, định dạng văn bản và sử dụng các công cụ xử lý văn bản để tự động hóa các quy trình về bảo mật, cộng tác.
*Phần mềm Microsoft Excel
 •  Cách xây dựng và sử dụng bảng tính excel một cách có hiệu quả.
 • Biết cách sắp xếp và thao tác trên dữ liệu bằng cách sử dụng các hàm, công thức, vẽ biểu đồ…
 Phần mềm Microsoft Powerpoint
 • Tìm hiểu cách làm như thế nào để thiết kế, quản lý và sửa đổi các bài thuyết trình và các cách sử dụng bài thuyết trình hiệu quả.
*Cuộc sống trực tuyến (Living online)
 Mạng và Internet
 •  Hiểu được những nguyên tắc cơ bản của mạng máy tính, những lợi ích và rủi ro khi sử dụng mạng máy tính.
 •  Vai trò của máy chủ, máy khách trong một mạng và các nguyên tắc cơ bản của bảo mật thông tin mạng.
Thư điện tử
 • Hiểu được các dạng khác nhau của truyền thông điện tử và cách thức làm việc, sử dụng hiệu quả. Bao gồm hiểu biết cơ bản nhất về các quy tắc của truyền thông trực tuyến, các vấn đề xung quanh truyền thông điện tử (thư rác, lừa đảo trên mạng, virus…)
Sử dụng Internet
 • Tìm hiểu về internet, web và cách sử dụng trình duyệt web.
 • Tìm hiểu làm như thế nào để đánh giá chất lượng của thông tin tìm kiếm, sử dụng tài nguyên internet một cách có đạo đức.
Tác động của kết nối máy tính, internet với xã hội
 • Máy tính sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, những rủi ro của việc sử dụng phần mềm và phần cứng máy tính.
 • Làm như thế nào để sử dụng máy tính và Internet một cách an toàn, hợp pháp và có đạo đức.
4. Giáo trình
Giáo trình IC3 đã được IIG Việt Nam Việt hóa hoàn toàn, bộ giáo trình bao gồm:
 •  File bài tập
 • Sách giáo trình
 •  Slide bài giảng dành cho giáo viên
5. Thời hạn 
Chứng chỉ IC3 có giá trị vô thời hạn ( giá trị trọn đời)
6. Chứng chỉ
Thí sinh hoàn thành 3 bài thi trong vòng 45 phút với số điểm:
 • Các kiến thức máy tính cơ bản: 710 Điểm
 • Các ứng dụng chính: 680 Điểm
 • Kết nối trực tuyến: 660 Điểm
Có thể xem ngay kết quả sau khi hoàn tất các bài thi và xem được mẫu chứng chỉ online trên trang www.certiport.com