banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

(Đồng Nai)Tuyển sinh năm 2018 : Liên Thông Đại Học, Văn Bằng 2 Đại Học Chính Quy Ngành Kiến Trúc Công Trình tại Nhơn Trạch - Đồng Nai

Hiện nay, thị trường lao động phía Nam đang phát triển với yêu cầu tăng cường nhanh nguồn nhân lực có trình độ cao, có kiến thức kỹ năng về khoa học, công nghệ, quản lý, sản xuất, kinh doanh.  Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu lao động hiện nay nhà trường Thông báo về việc chiêu sinh các lớp Kiến trúc công trìnhLIÊN THÔNG ĐẠI HỌC, VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY cho tất cả các đối tượng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, đại học