banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

(Đồng Nai)Tuyển sinh năm 2018 : Liên Thông Đại Học, Văn Bằng 2 Đại Học Chính Quy Ngành Quản Lý Nhà Nước tại Nhơn Trạch - Đồng Nai

     Hiện nay, thị trường lao động phía Nam đang phát triển với yêu cầu tăng cường nhanh nguồn nhân lực có trình độ cao, có kiến thức kỹ năng về khoa học, công nghệ, quản lý, sản xuất, kinh doanh.  Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu lao động hiện nay nhà trường Thông báo về việc chiêu sinh các lớp Quản lý nhà nước, LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC, VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY cho tất cả các đối tượng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, đại học
Tuyển sinh liên thông đại học, văn bằng 2 ngành quản lý nhà nước năm 2018